Commentaires

Persbreed bejubelde Amerikaanse film (2014) van Richard Linklater. In tweeëneenhalf uur zien we een jongen van zes, Mason, achttien jaar worden. Het bijzondere is, dat Mason steeds dezelfde acteur is (Ellar Coltrane), net zoals zus en moeder (Patricia Arquette). En hoewel het filmisch drama schaars is, boeit de film tot het einde omdat Linklater niet zozeer de hoogtepunten documenteerde, maar juist de gewone voorvallen. Vrijwel iedere recensent geeft vijf sterren. 'Springerig maar beheerst strekt het verhaal zich uit, met twaalf schokjes wanneer er weer een jaar is verstreken. (...) Groots en intiem meesterwerk', schrijft Kevin Toma (Volkskrant 24-7-'14). 'Tijd en het verglijden ervan vormen niet alleen de essentie van film maar ook van het menselijk bestaan in het algemeen. In Boyhood vallen beide samen, en wordt het leven betrapt', verwoordt André Waardenburg (NRC 30-7-'14). 'Zonder de nadruk te leggen op de gebruikelijke markeringen die in film doorgaan voor de grenspalen tussen v…Lire la suite

À propos de Richard Linklater

Richard Linklater [ˈɹɪtʃɝd ˈlɪŋkleɪtɚ], né le En lire plus sur Wikipedia