Reviews

De twintiger Etienne Lantier gaat werken als mijnwerker in het dorpje Montsou. Hij schrikt van de misère waarin de arbeiders leven. Al snel ontpopt hij zich tot hun leider en vertelt hen over socialisme en revolutie. Etienne organiseert een grote staking die ernstige gevolgen zal hebben. Dit educatieve boekje uit de reeks 'Lire en Français Facile'* is een zeer vereenvoudigde versie van het oorspronkelijke 'Germinal', een Franstalige naturalistische klassieker uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het taalgebruik is toegankelijk. In de voetnoten worden moeilijke woorden in het Frans uitgelegd. Zwart-wittekeningen verduidelijken het verhaal. Bij ieder hoofdstuk horen duidelijke lees- en luisteroefeningen. De grammatica- en schrijfoefeningen zijn soms wat lastig. Achter in het boek staat bondige informatie over de auteur, zijn werk en zijn tijd, gevolgd door vrij moeilijke opdrachten. De antwoorden van de oefeningen staan op de laatste bladzijde. De tekst is geschikt voor zelfstandig gebr…Read more

About Emile Zola

Émile Édouard Charles Antoine Zola (, also US: , French: [emil zɔla]; 2 April 1840 – 29 September 1902) was a French novelist, journalist, playwright, the best-known practitioner of the literary school of naturalism, and an important contributor to the development of theatrical naturalism. He was a major figure in the political liberalization of France and in the exoneration of the falsely accused and convicted army officer Alfred Dreyfus, which is encapsulated in his renowned newspaper opinion headlined J'Accuse…!  Zola was nominated for the first and second Nobel Prize in Literature in 1901 and 1902.

Early life

Zola was born in Paris in 1840 to François Zola (originally Francesco Zolla) and Émilie Aubert. His father was…Read more on Wikipedia