Book
Dutch

Moderne Russische literatuur : van Poesjkin tot heden

Arthur Langeveld (author), Willem G. Weststeijn (author of introduction)

Moderne Russische literatuur : van Poesjkin tot heden

Title
Moderne Russische literatuur : van Poesjkin tot heden
Author
Arthur Langeveld 1947-
Author of introduction
Willem G. Weststeijn
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Pegasus, 2005
399 p. : ill.
ISBN
90-6143-289-8

Reviews

Wie zich in de Lage Landen wat meer wil verdiepen in de Russische literatuur, heeft niet alleen een uitgebreide collectie vertalingen van de "grote Russen" ter beschikking ('De Russische Bibliotheek'-reeks van Van Oorschot), maar kan ook een beroep doen op een hele rist gespecialiseerde naslagwerken en literatuuroverzichten. Vooral de voorbije twee decennia blijkt er bijzonder veel over de Russische literatuur gepubliceerd te zijn. De spits werd afgebeten door de Leidse slavist Karel van het Reve (broer van), die in '85 zijn uiterst vermakelijke Geschiedenis van de Russische literatuur uitbracht. Van het Reves in anekdotiek en droge humor gedrenkte literatuurgeschiedenis kreeg al snel een tegengewicht in de exhaustieve, welhaast encyclopedische studie Russische letterkunde van de Leuvense slavist Emmanuel Waegemans. Waegemans' studie nam ook de sovjetliteratuur en de emigratieliteratuur in aanmerking en werd het voorbije decennium enkele keren heruitgegeven (en aangevuld met o.a. de 1…Read more
Dit overzicht van de moderne Russische literatuur begint met Alexander Poesjkin. Poesjkin verbond de toen belangrijke stromingen classicisme en romantiek met de nationaal Russische stromingen. Sinds Poeskin neemt de Russische literatuur een belangrijke plaats in in West-Europa. Deze literatuurgeschiedenis bestrijkt precies twee eeuwen en is bewust niet uitputtend beschreven. De nadruk ligt op werken die bepalend zijn voor een bepaalde schrijver of stroming. Naast biografische gegevens worden ook de historische context en literaire ontwikkelingen van de tijd waarin de schrijver leefde aangegeven, vaak geïllustreerd met citaten uit het werk. Verder worden de belangrijkste stromingen behandeld. In de literatuur het realisme en in de poëzie het symbolisme, acmeïsme en het futurisme. Ook de literatuur in de Sowjettijd en die in de tijd na de val van het communisme komen aan bod. Een uitgebreide literatuurlijst sluit het boek af. Goed te gebruiken naast het andere standaardwerk “Geschiedeni…Read more