Boek
Italiaans
Beknopte conversatiegids.
Titel
Italiaans / samengest. door Van Dale lexicografie
Samensteller
Van Dale Lexicografie
Taal
Italiaans
Uitgever
Utrecht: Kosmos-Z&K, 2003
192 p.
ISBN
90-215-3507-6

Besprekingen

Deze taalgids is bedoeld voor mensen die nog niets van het Italiaans afweten. De toerist wijst de vraag aan en de, laten we hopen, geduldige Italiaan vervolgens het antwoord. Na een uitspraakgedeelte, dat alleen een slome uitspraak zal bevorderen doordat lange klinkers door twee Nederlandse klinkers voorgesteld worden, gaat men over op de handige rijtjes en worden allerlei mogelijke gebruikerssituaties behandeld. Het vocabulaire is aan de moderne toerist aangepast. Er staan kaartjes in met onderdelen van auto's en fietsen. Jammer nu dat bij de auto een essentieel onderdeel als het koelsysteem ontbreekt. Dat kan het nogal gauw begeven in een warme zomer. Het gidsje eindigt met een aanvullende woordenlijst Nederlands-Italiaans en een beknopt grammaticaal overzicht. Het boekje is alleen een opzoekboekje en verschaft geen enkel inzicht in de taal. De vaak niet-letterlijke vertaling van woorden en zinnen is ook niet bevorderlijk om mensen te stimuleren zich in de taal te verdiepen. De leze…Lees verder

Over Van Dale Lexicografie

Van Dale Lexicografie bv (ook wel Van Dale) is een uitgeverij van woordenboeken, gevestigd in Antwerpen en Utrecht. De uitgeverij is genoemd naar Johan Hendrik van Dale (1828-1872), de grondlegger van het bekendste Nederlandse woordenboek in zijn huidige vorm.

Van Dale Lexicografie werd opgericht als werkmaatschappij van Kluwer. In maart 1999 maakte de uitgeverij zich los van het Wolters Kluwer-concern en werd zij een zelfstandig onderdeel binnen uitgeversgroep Veen Bosch & Keuning Uitgevers.

Uitgaven

Van Dale is vooral bekend als uitgever van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, beter bekend als de Dikke Van Dale, ook toegankelijk via de website vandale.nl. Andere uitgaven zijn een woordenboek Hedendaags Nederlands, vertaalwoordenboeken voor moderne vreemde talen, een idioomwoordenboek en een serie praktijkgidsen (waaronder het Stijlboek NRC Handelsblad uit 2000 en het Stijlb…Lees verder op Wikipedia