Boek Nederlands

Against English : pleidooi voor het Nederlands

Lotte Jensen (samensteller), Daniel Rovers (samensteller), Niek Pas (samensteller)

Against English : pleidooi voor het Nederlands

Lotte Jensen (samensteller), Daniel Rovers (samensteller), Niek Pas (samensteller)
In een twintigtal essays betoogt een aantal schrijvers hoe belangrijk het is om het gebruik van de Nederlandse taal in alle gremia van de maatschappij te verdedigen.
Titel
Against English : pleidooi voor het Nederlands / samenstelling Lotte Jensen, Niek Pas, Daniël Rovers, Koen van Gulik ; met bijdragen van Lotte Jensen, Niek Pas, Lotte en Stine Jensen, Daniël Rovers en anderen
Samensteller
Lotte Jensen Daniel Rovers Niek Pas Koen Van Gulik
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Wereldbibliotheek, © 2019
223 p.
ISBN
9789028450226 (paperback)

Besprekingen

In deze bundel laat een groot aantal essayisten zijn of haar licht schijnen op het toenemende gebruik van het Engels, zowel in het hbo als op de universiteit, maar ook in de Nederlandse samenleving als geheel. De schrijvers doen een dringend beroep op de lezer om - samen met hen - deze tendens een halt toe te roepen. Velen van hen zijn buitenlanders die om diverse redenen Nederlands hebben gestudeerd. En bijna allen valt op hoe weinig trots Nederlanders zijn op hun moerstaal en hoe snel Nederlanders, zodra ze een buitenlander tegenkomen, overgaan op het Engels. De redenen voor dit gedrag zijn onduidelijk. Wel laten ze stuk voor stuk zien hoe mooi en indrukwekkend de Nederlandse taal kan zijn en welk een rijke literatuur het Nederlands heeft voortgebracht. Zoals de samenstellers in hun voorwoord schrijven: het boek wil een discussie op gang brengen over het gebruik van het Engels in Nederland en laten zien welke gevaren er kleven aan onze massale toevlucht tot het Engels. Alle essays, …Lees verder