Boek
Nederlands

Eilandliefde

Hero Hokwerda (samensteller)
Bloemlezing van verhalen van Nieuw-Griekse schrijvers over Griekse eilanden.
Onderwerp
Griekse eilanden
Extra onderwerp
Romans
Titel
Eilandliefde / samengest. en vert. door Hero Hokwerda
Samensteller
Hero Hokwerda
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2000
206 p.
ISBN
90-290-5902-8

Besprekingen

Hero Hokwerda verzamelde en vertaalde twintig verhalen uit de moderne Griekse literatuur die zich op een of ander Grieks eiland afspelen. De meeste gaan over zeelieden en vissers of over de militairen die er gestationeerd zijn. Verder gaat het over de tijden van de bezetting (door Turken, Italianen, Duitsers) en over de dorpsnotabelen die over de ontwikkeling van het toerisme filosoferen. Ook godsdienst, folklore en waarzeggerij krijgen een paar keer de aandacht.
Het titelverhaal vertelt hoe een echtpaar per boot de dochter gaat uithuwelijken aan een oude rijke man; omdat de dochter zich hiertegen verzet, komt het tot een scheld- en vechtpartij, waarbij het meisje in zee verdwijnt. De wrange toon van dit verhaal is niet representatief voor de bundel. De meeste auteurs zijn heel mild voor hun personages, die vaak hun beste tijd achter de rug hebben. Zo schrijven ze over de gevoelens van een oude zeeman die niet meer mag varen, maar zijn boot niet wil verhuren, over een bewaker die …Lees verder
De Griekse eilanden zijn wel betiteld als de 'laatste stukjes paradijs van Europa'. Het bijzondere van deze eilanden is dat zij bijna alle even mooi als verschillend zijn. Onder de titel 'Eilandliefde' heeft Hero Hokwerda een bloemlezing samengesteld van verhalen van moderne Griekse auteurs over hun favoriete eiland. Tot hen behoren algemeen bekende schrijvers, zoals S. Myrivilis die over Lesbos schrijft, maar ook bij ons volkomen onbekend gebleven auteurs: één van hen is K. Paroritis, die al in 1907 een schitterend verhaal schreef over een kapiteinsvrouw op Hydra. Boven alle andere verhalen uit steekt 'En leid ons niet in verzoeking' van P. Sfyridis, over een gepensioneerde leraar op het eiland Skyros, wiens leven door het toerisme op zijn kop wordt gezet. De bundel verhalen, gerangschikt naar diverse groepen eilanden, is voor vele lezers interessant maar zal vooral de talrijke Griekenlandgangers in Nederland en Vlaanderen aanspreken. Kleine druk.