Besprekingen

Egel Jan wordt gechanteerd door Reus: als Jan geen goud geeft, zal zijn kop worden afgehakt met een bijl. Jan is bang en steelt het goud van zijn moeder en oma. Het dappere konijn Tuur heeft in de gaten wat er aan de hand is en schiet te hulp. De zinsbouw in dit eerste leesboekje is eenvoudig, alle zinnen beginnen op een nieuwe regel en bestaan uit klankzuivere eenlettergrepige woorden, AVI-S. In de tekst staan geen hoofdletters, wel wordt interpunctie gebruikt. Het is moeilijk om op dit leesniveau een spannend boekje te schrijven, toch is dat de schrijfster gelukt. Voor jonge lezers is het verhaal wat abstract en ze zullen het uit zichzelf misschien niet helemaal kunnen volgen. Het woord 'vuur' in de titel is bijvoorbeeld niet letterlijk, het doelt op de heldhaftigheid van Tuur. Maar de vaak paginagrote illustraties van de dieren bieden handvatten om te praten over het verhaal en dit te verduidelijken. De tekeningen zijn combinaties van zwart-witte illustraties met kleurelementen en …Lees verder

Tuur vol vuur

Tuur vol vuur zit vol energie. Hij wipt op zijn ros (fietspaard) en rijdt naar het bos. Tuur vindt het fijn in het bos. Tuur ziet plots Jan. Jan huilt maar wil niet zeggen wat er scheelt. Tuur volgt Jan en wipt van boom naar boom. Opeens ziet Tuur de Reus die naar Jan toe loopt. De Reus vraagt naar het goud dat Jan van zijn moeder moest stelen. Jan geeft het beetje goud dat hij heeft gevonden, maar de Reus wil meer. Jan is erg bang van de Reus. Nu moet hij het goud van oma gaan stelen. Tuur vol vuur heeft alles gehoord en gezien. Nu zal hij de Reus eens een lesje leren.
Een fijn leesboekje voor het eerste leerjaar over pesten en opkomen voor jezelf. De illustraties zijn zwart-wit. Alleen Tuur vol vuur loopt als een ware Robin Hood in het rood gekleed door het verhaal, als een echte held die zijn vrienden helpt.

Over Brigitte Minne

Brigitte Minne (Brugge, 16 oktober 1962) is een Vlaams schrijfster van jeugdliteratuur.

Minne publiceerde een groot aantal kartonboeken, prentenboeken en leesboeken voor kinderen en jongeren. Daarnaast schreef ze scenario's voor onder meer het Vlaamse educatieve jeugdprogramma De Boomhut en leverde ze bijdragen aan diverse tijdschriften, theater- en filmproducties voor kinderen en jongeren. In totaal publiceerde zij ruim 200 verschillende werken.

Een deel van haar boeken werd vertaald en verscheen in het buitenland. Haar werk werd in Vlaanderen maar ook daarbuiten meermaals bekroond, onder meer door de Kinder- en Jeugdjury's van Vlaanderen, Limburg, Nederland en Frankrijk. Voor RoodGeelZwartWit ontving zij in 2002 de Franse Prix d’octogone. Verder ontving ze voor haar werk onder andere de eerste prijs bij de Europese wedstrijd uitwisseling Kortfilm voor kinderen, een White Raven (toegekend door de Internationale Jeugdbibliotheek van München), de …Lees verder op Wikipedia