Boek Nederlands

Delict moord : de dader spreken... : true crime tot op het bot

Bert Voskuil (auteur)

Delict moord : de dader spreken... : true crime tot op het bot

Bert Voskuil (auteur)
Onderwerp
Moorden
Titel
Delict moord : de dader spreken... : true crime tot op het bot
Auteur
Bert Voskuil
Uniforme titel
Delict moord
Taal
Nederlands
Uitgever
Hilversum: Just Publishers, 2019
240 p.
Aantekening
Eerder verschenen onder de titel : Delict moord : de dader spreekt...
ISBN
9789089759030 (paperback)

Besprekingen

Bert Voskuil werkte jarenlang als misdaadverslaggever voor het Nederlandse 'Nieuwe Revu' en heeft in de loop van zijn carrière heel wat moordenaars ontmoet en geïnterviewd. Het kostte de journalist meestal aardig wat moeite om deze zware criminelen, waarvan het merendeel ook recidivisten waren, aan de praat te krijgen. Vanaf het ogenblik dat ze op de praatstoel zaten, spraken ze echter vaak breedvoerig en zonder enige terughoudendheid over hun persoonlijke leed, hun ongenoegens, de gemaakte fouten in hun procesvoering, hun motieven, en de verzachtende omstandigheden die geleid hebben tot hun daad. In deze rechtstreeks genoteerde gesprekken met daders is er zelden sprake van enige spijt of berouw over hun daden en het leed dat ze hebben berokkend.
In een twaalftal gesprekken vertellen mannen en vrouwen, die om diverse redenen ? moord, doodslag of zelfverdediging ? zijn opgesloten over hun motieven, de omstandigheden en de gevolgen van hun daad. Dat levert schokkende verhalen op, di…Lees verder